Compress 'dd' Output
Jul 16, 2015

LZMA (Compress) Disk -> LZMA dd if=/dev/sda bs=1M | xz --format=lzma > out.lzma

(Compress) File -> LZMA xz --format=lzma -c file.img > out.lzma

(Decompress) LZMA -> File xz -F lzma -d -k -c out.lzma > out

(Decompress) LZMA -> Disk xz -F lzma -d -k -c out.lzma | dd of=/dev/sda bs=1M

gzip (Compress) Disk -> gzip dd if=/dev/sda bs=1M | gzip > out.gzip

(Compress) File -> gzip gzip -c file.img > out.gzip

(Decompress) gzip -> Disk gzip -d -c out.gzip | dd of=/dev/sda bs=1M

(Decompress) gzip -> File gzip -d -c out.gzip > out

Compression comparison w/1GB (uncompressed) data LZMA -> 6 minutes to compress LZMA -> 17 seconds to decompress Compressed to 200MB

gzip -> 35 seconds to compress gzip -> 7 seconds to decompress Compressed to 300MB

Comments